Tuesday, September 21, 2010

உற்சாகம் எனும் ...

உற்சாகம் எனும் வெள்ளி ஒளிர்ந்து
சோம்பல் எனும் சனி கழிந்து
உழைப்பு எனும் ஞாயிறு சுடர்விட்டால்
மகிழ்ச்சி எனும் திங்கள் பிரகாசிக்கும்.....
விழிப்புணர்வு எனும் வெள்ளி ஒளிர்ந்து
ஊழல் & குடும்ப அரசியல் எனும் சனி தொலைந்து
சேவைஉணர்வு எனும் ஞாயிறு பிறந்தால்
முன்னேற்றம் எனும் திங்கள் பிரகாசிக்கும் .....

சோர்ந்து வாழ்ந்தால் வீழ்வாய்....

சோர்ந்து வாழ்ந்தால் வீழ்வாய்....
சார்ந்து வாழ்ந்தால் தாழ்வாய்...
சேர்ந்து வாழ்ந்தால் வளர்வாய்...
உழைத்து வாழ்ந்தால் உயர்வாய்...
உனக்காய் வாழ்ந்தால் மகிழ்வாய்...
பிறர்க்காய் வாழ்ந்தால் ?.......